Vår uppgift

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt understöd åt hjälpbehövande barn och ungdomar huvudsakligen i Åbo stad. Stiftelsen kan ge bidrag för att unga ska kunna sysselsätta sig med hobbier och intressen, som föräldrarnas ekonomi inte klarar av att finansiera. Det kan då bero på arbetslöshet eller sjukdom som sätter käppar i hjulen.

Understöd

Under verksamhetsåret utgjorde familjeunderstöden huvudsakligen i Åbo den största understödsformen.

  • 2018: 282 218 euro
  • 2019: 290 440 euro
  • 2020: 290 488 euro
  • 2021: 329.461 euro
  • 2022: 330 333 euro

Verksamhetsberättelse och bokslut

Bokslut 2022 (PDF)

 

Kontakt 

Tony Jäntti
040 546 0948
info@petreliusstiftelsen.fi

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo


Delegationen 2021

Eklund, Carita Medlem
Forsblom-Sinisalo, Paula Medlem
Grahn, Eija Medlem
Hannus-Suksi, Lena Medlem
Häggblom, Charlotta Medlem
Högnäs, Clara Medlem
Högnäs, Gunilla Medlem
Johansson, Elvi Medlem
Karlsson, Christer Medlem
Lindblom, Maria Medlem
Pärnänen, Marianne Medlem
Sandberg, Monika Medlem
Siegfrieds, Maria Medlem
Wahlström, Bertel Ordförande
Waris, Marita Viceordförande
Westberg, Michael Medlem
   

Styrelsen

Clara Högnäs Ordförande
Maria Lindblom Viceordförande
Lena Hannus-Suksi Medlem suppleant
Gunilla Högnäs Medlem
Jäntti Tony Medlem, ombud
Charlotta Häggblom Medlem suppleant
Westberg, Michael Medlem

 

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: info@petreliusstiftelsen.fi

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO