Vår uppgift

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt understöd åt hjälpbehövande barn och ungdomar huvudsakligen i Åbo stad. Stiftelsen kan ge bidrag för att unga ska kunna sysselsätta sig med hobbier och intressen, som föräldrarnas ekonomi inte klarar av att finansiera. Det kan då bero på arbetslöshet eller sjukdom som sätter käppar i hjulen.

Understöd

Under verksamhetsåret utgjorde familjeunderstöden huvudsakligen i Åbo den största understödsformen.

  • 2017: 219 061 euro
  • 2018: 282 218 euro
  • 2019: 290 440 euro

Verksamhetsberättelse och bokslut

Bokslut 2019 (PDF)

 

Kontakt 

Tony Jäntti
040 546 0948
petreliusstiftelsen@gmail.com

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo


Delegationen

Eklund Carita Medlem
Forsblom-Sinisalo Paula Medlem
Grahn Eija Medlem
Hannus-Suksi Lena Medlem
Häggblom Charlotta Medlem
Högnäs Clara Medlem
Högnäs Gunilla Medlem
Johansson Elvi Medlem
Karlsson Christer Medlem

Karlsson Henrik

Medlem
Lindblom Maria Medlem
Mullo Johan Medlem
Pärnänen Marianne Medlem
Sandberg Monika Medlem
Siegfrieds Maria Medlem
Wahlström Bertel Ordförande
Waris Marita Viceordförande
Westerén Leif Medlem

 


Styrelsen

Clara Högnäs Ordförande
Maria Lindblom Viceordförande
Lena Hannus-Suksi Medlem suppleant
Gunilla Högnäs Medlem
Jäntti Tony Medlem, ombud
Henrik Karlsson Medlem
Charlotta Häggblom Medlem suppleant

 

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: petreliusstiftelsen@gmail.com

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO