Om donatorn Gustaf Albert Petrelius:

 

“ Du har alltid varit en gentleman som icke njutit af att blott samla pengar, utan mera af att få göra gott med dem. Därför skall ditt namn aldrig glömmas i Åbo stads annaler och skulle dock i en framtid människorna tiga, så skola stenarna tala om dig och ditt goda hjerta.

Gamla vännen
Karl ob. Malmström
7/10 1898 ”

(Citat ur minnesskriften till G.A.Petrelius minne utgiven till minne av hundraårsdagen av hans födelse. Författare professor Otto andersson)

 

Minnesskrift

 

 

Ladda ner minnesskriften [PDF 8,4Mb]

 

 

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: info@petreliusstiftelsen.fi

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO