Ansökningar

1. Familjeunderstöd
Familjeunderstöd är ett litet månatligt understöd riktat till familjer med minderåriga barn och som kan sökas tre gånger om året, i december, maj och augusti.

 

2. Ansökningar från sammanslutningar
Sammanslutningar kan i understödsärenden kontakta ombudsmannen per telefon eller e-post. Ansökaren bör alltid sända skriftlig ansökan i vilken understödets ändamål och den ansökta penningsumman anges. Till ansökan biläggs budget för den planerade verksamheten inklusive uppgifter om eventuella andra bidragsgivare.

 

3. Ansökningar från skolorna
Petreliusstiftelsen har kontaktpersoner bland lärarna i de svenskspråkiga skolorna i Åbo. Även dessa personer kan kontaktas under skolåret i understödsfrågor.


 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: info@petreliusstiftelsen.fi

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO