Ansökningar

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt understöd åt
hjälpbehövande barn och ungdomar huvudsakligen i Åbo stad. Läs mer...

Ordinarie ansökan sker 3 gånger per år, i december, maj och augusti.

 

Frågor

I ansökningsfrågor kontakta: 
Tony Jäntti
040 546 0948 
petreliusstiftelsen@gmail.com

Besöksadress

Kaskisgatan 15a
20700 Åbo

KONTAKT

Telefon: 040 546 0948

E-postadress: petreliusstiftelsen@gmail.com

Stiftelsens kansli:
Johanna och G.A. Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och ungdom sr

Kaskisgatan 15a
20700 ÅBO